...

Τα ελαστικά Battlax B02 PRO και B03 PRO σας παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη πρόσφυση, καλύτερες επιδόσεις και πολλή διασκέδαση.
Ο μειωμένος θόρυβος του πέλματος στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο ελαστικό εξασφαλίζει μία αληθινά αποδοτική και πάνω απ’ όλα αναπαυτική οδήγηση σε διάφορες επιφάνειες.

Η αφοσίωση της Bridgestone στην ασφάλεια αποτελεί εγγύηση διαρκούς ποιότητας και αξιοπιστίας ό,τι και αν συναντήσετε στον δρόμο σας.

Ανεπανάληπτη άνεση

Ο μειωμένος θόρυβος του πέλματος στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο ελαστικό εξασφαλίζει μία αληθινά αποδοτική και πάνω απ’όλα αναπαυτική οδήγηση σε διάφορες επιφάνειες.

Εμπρός ελαστικό

130 70 – 12 62L TL

Πίσω ελαστικό

130 70 – 12 62L TL
150 70 – 14 66S TL

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.