...

Για αυτόνομη οδήγηση

Στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, η Goodyear παρουσίασε το όραμα της σχετικά με τα αυτόνομα οχήματα πρώτης γενιάς, μέσω των πρότυπων ελαστικών IntelliGrip. Το πρότυπο αυτό ελαστικό, τεχνολογίας προηγμένων αισθητήρων, σχεδιάστηκε με στόχο να υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου των αυτόνομων οχημάτων. Αυτά τα συστήματα ελέγχου βασίζονται στα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται από άλλα οχημάτα, οδηγούς, πεζούς και από έξυπνες πόλεις. Πρότυπα ελαστικά όπως το IntelliGrip της Goodyear μπορούν να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών.

Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum, αναμένεται πως στα επόμενα δέκα χρόνια, τα αυτόνομα οχήματα θα αποτελούν μέρος της πραγματικότητας των πόλεων. Επιπλέον η έκθεση J.D. Power 2015 U.S. Tech Choice Study καταλήγει ότι οι καταναλωτές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την τεχνολογία προστασίας σε περίπτωση πρόσκρουσης.

”Η σταθερή μείωση της αλληλεπίδρασης και παρέμβασης του οδηγού στα αυτό-οδηγούμενα οχήματα, θα κάνει το ρόλο των ελαστικών ακόμα πιο σημαντικό δεδομένου ότι θα είναι το πρώτο και κύριο σημείο επαφής με το δρόμο” δήλωσε ο Joseph Zekoski, στέλεχος της Goodyear. ”Τα πρότυπα ελαστικά της Goodyear θα παίξουν διπλό ρόλο στο μέλλον, αφού θα αποτελέσουν πλατφόρμες δημιουργίας πιέζοντας τα όρια του συμβατικού τρόπου σκέψης, ενώ ταυτόχρονα θα είναι και πεδίο δοκιμής για τις τεχνολογίες της επόμενης γενιάς.’

Χάρη στην τεχνολογία προηγμένων αισθητήρων και ειδικότερα στο σχεδιασμό των αυλακώσεων, τα πρότυπα ελαστικά IntelliGrip της Goodyear είναι σε θέση να αντιληφθούν πολλές από τις συνθήκες του οδοστρώματος, όπως η επιφάνεια και οι καιρικές συνθήκες. Τα IntelliGrip χρησιμοποιούν μία προηγμένη τεχνολογία ενεργού φθοράς, βάσει του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών και ενεργού φθοράς της Goodyear, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των ελαστικών και του οχήματος. Η Goodyear έχει αναπτύξει ειδικούς αλγόριθμους που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους μεταβλητές όπως η πίεση των ελαστικών και η θερμοκρασία τους, ώστε να αποτιμάται καλύτερα η κατάσταση των ελαστικών βελτιστοποιώντας το αυτόνομο σύστημα ελέγχου του οχήματος.

Οι προηγμένοι αισθητήρες του IntelliGrip, πέραν του ότι αντιλαμβάνονται τις συνθήκες του δρόμου και του ελαστικού, παράλληλα επιτρέπουν στο ελαστικό να επικοινωνεί με το σύστημα του κεντρικού υπολογιστή του οχήματος βελτιώνοντας τις επιδόσεις οδήγησης και την ασφάλεια του οχήματος. Όταν το ελαστικό αντιληφθεί μία βρεγμένη και ολισθηρή επιφάνεια, το αυτόνομο όχημα αυτόματα προσαρμόζει την ταχύτητα του. Επίσης, μειώνει την απόσταση κατά το φρενάρισμα, ανταποκρίνεται καλύτερα στις στροφές, βελτιστοποιεί τη σταθερότητα και τέλος, υποστηρίζει τα συστήματα πρόληψης σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.