Ευθυγράμμιση Τι πρέπει να ξέρετε

H ευθυγράμμιση των ελαστικών, επίσης γνωστή ως ευθυγράμμιση των τροχών, μπορεί να βοηθήσει τα ελαστικά σας να εκτελούν σωστά της εντολές σας και να τα βοηθήσει να διαρκούν περισσότερο.
Μπορεί επίσης να βελτιώσει το χειρισμό και να κρατήσει το όχημά σας από το τράβηγμα σε μια κατεύθυνση ή τη δόνηση, τρέμουλο που ίσως να έχει στο δρόμο.
H ευθυγράμμιση αναφέρεται στην αναπροσαρμογή της ανάρτησης το οποίο είναι το σύστημα που συνδέει το όχημα με τους τροχούς του.
Η ευθυγράμμιση των τροχών, είναι η διαδικασία της διασφάλισης των τροχών του οχήματός σας που έχουν οριστεί στη βέλτιστη θέση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Λανθασμένη ευθυγράμμιση μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη φθορά των ελαστικών, ακανόνιστη και μπορεί να επηρεάσει ακόμη το χειρισμό και την ασφάλεια του οχήματος.

Η ευθυγράμμιση του μπροστινού συστήματος του αυτοκινήτου είναι ένας από τους τρεις σημαντικότερους παράγοντες της ασφαλούς οδήγησης. Οι άλλοι δύο είναι το σύστημα πέδησης και η ποιότητα των ελαστικών. Ο κάθε τροχός πρέπει να πατάει με συγκεκριμένο τρόπο, σχηματίζοντας δηλαδή δεδομένες γωνίες ως προς το οριζόντιο επίπεδο, τον άλλο τροχό του ιδίου άξονα και ως προς το αμάξωμα.

Οι κυριότερες γωνίες είναι η Camber (Κάμπερ), η Caster (Κάστερ) και η σύγκλιση (Toe).
Στην Road Runner tires Σταυρόπουλος Ιωάννης θα σας λεγάμε οτι για να γινει πιο σωστά μια ευθυγράμμιση ιδίος σε 4χ4 οχήματα πρέπει να γίνετε ευθυγράμμιση και στους πίσω τροχούς.

Η σύγκλιση Toe προσδιορίζει την κατεύθυνση στην οποία τα ελαστικά δείχνουν σε σχέση με την κεντρική γραμμή του οχήματος. Η Toe εκφράζεται συνήθως ως η διαφορά στην απόσταση μεταξύ του μπροστά από τους τροχούς και το πίσω μέρος των τροχών επί του ιδίου άξονα.
Toe-in είναι όταν το μέτωπο των τροχών ενός άξονα είναι πιο κοντά από ό, τι στο πίσω μέρος των τροχών. Εάν υπάρχει πάρα πολύ toe-in, το πέλμα του ελαστικού θα έχουν την τάση να φορούν περισσότερο στις εξωτερικές άκρες. Το πέλμα θα φορούν επίσης σε φτερωτά τρόπο που μπορεί να γίνει αισθητό, εκτελώντας τα χέρια σας κατά μήκος του πέλματος του ελαστικού.
Toe-out είναι όταν το πίσω μέρος των τροχών επί ενός άξονα είναι πιο κοντά από ό, τι στο μπροστινό μέρος των τροχών. Εάν υπάρχει πάρα πολύ toe-out, το πέλμα του ελαστικού θα έχουν την τάση να φορούν περισσότερο στα εσωτερικά άκρα. Το πέλμα θα φορούν επίσης σε φτερωτά τρόπο που μπορεί να γίνει αισθητό, εκτελώντας τα χέρια σας κατά μήκος του πέλματος του ελαστικού.

Camber είναι η προς τα μέσα ή προς τα έξω κλίση του ελαστικού. Η καμπυλότητα καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, και μπορεί να επηρεαστεί από λακκούβες στο δρόμο και μπορεί να χρειαζέτε να προσαρμοζέτε σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η γωνία Caster είναι η γωνία που σχηματίζει ο νοητός άξονας περιστροφής του τροχού όταν στρίβουμε το τιμόνι, με τον κατακόρυφο άξονα. Η μέτρηση και της γωνίας αυτής γίνεται σε μοίρες. Αν το κάτω μέρος του νοητού αυτού άξονα βρίσκεται μπροστά από τον κατακόρυφο άξονα λέμε ότι έχουμε θετικό Caster, ενώ αν βρίσκεται πίσω το Caster έχει αρνητική τιμή.
Είναι σημαντικό να ελέγχεται ετησίως η ευθυγράμμιση των τροχών σας για να διασφαλίσετε ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο της δυνατότητες των ελαστικών σας. Ο Έλεγχος της ευθυγράμμισης των τροχών σας τακτικά μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών σας με έως και 12.000 χιλ και την αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων λόγω της μειωμένης αντίστασης κύλισης με το δρόμο.
Ο έλεγχος και η ρύθμιση της ευθυγράμμισης λαμβάνουν χώρα σε εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ομοίως, η τοποθέτηση νέων ελαστικών πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από ευθυγράμμιση, από μόνη της, η ζυγοστάθμιση δεν αρκεί.

Στην Road Runner tires Σταυρόπουλος όταν γίνετε η εργασία ευθυγράμμισης βλέπετε και παίρνετε τις μονάδες τυπωμένες πριν και μετά τις ρυθμίσεις του οχήματος σας.

Share This