...
Ελαστικά Μοτοσυκλετών Bridgestone

Ανεπανάληπτη άνεση - Εξαιρετικοί χειρισμοί

Πρόσφυση σε στεγνό οδόστρωμα, Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα. Φθάνουν γρήγορα σε κατάλληλη θερμοκρασία

Εξοπλισμένο για την πόλη

Ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της πόλης – είτε υγρό είτε στεγνό. Η πρώτη επιλογή

Το Pro Hoop B03, σχεδιάστηκε πολύ πιο σπορ και προσφέρει πολύ μεγαλύτερη πρόσφυση και ανατροφοδότηση για τον οδηγό.
Επιπλέον, βελτιώθηκε η συμπεριφορά και η απόδοση των στροφών, ειδικά για σκούτερ από 250 cc. Η νέα γενιά ελαστικών Hoop προορίζεται κυρίως για εσένα

Scooter Ελαστικά

Εμπρός ελαστικό
Πλάτος Ονομαστική σειρά Κατασκευή Διάμετρος Ζάντας LI/SS TT/TL OE spec. Όχημα Κωδικός Προϊόντος
110 70 – 16 52P TL
120 70 – 13 53L TL 76306
120 70 – 14 55S TL
120 80 – 14 58S TL

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.