...

Τα ελαστικά SP Sport 01 και SP Sport 01A της Dunlop είναι νέα Ultra High Performance ελαστικά, ιδανικά για σπορ αυτοκίνητα, κουπέ και sedan.
Τα ελαστικά SP Sport 01 της Dunlop σχεδιάστηκαν να είναι πολυλειτουργικά, Το ελαστικό διαθέτει ασύμμετρο μοτίβο πέλματος, το οποίο προσφέρει ένα τέλειο συνδυασμό σπορ χειρισμού, μεγάλη αντοχή στην υδροπλάνηση και ομαλή, άνετη, οδήγηση.

Κατασκευασμένο με μια πλήρη ένωση πυριτίου, το SP Sport 01 έχει υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και πρόσφυσης με αξιόπιστη απόδοση φρεναρίσματος σε υγρές και στεγνές επιφάνειες.

%

Βρεγμένο

%

Στεγνό

%

Άνεση

%

Κράτημα

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.