...
Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στην ετικέτα των ελαστικών

Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στην ετικέτα των ελαστικών

Ετικέτα ελαστικών | Ελαστικά Αυτοκινήτου Η σήμανση ελαστικών ΕΕ παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τα ελαστικά, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον. Σας βοηθά να συγκρίνετε τα ελαστικά σε ό,τι αφορά την πρόσφυση σε βρεγμένο δρόμο, την αποδοτικότητα...
Έλεγχος Πέλματος Ελαστικού

Έλεγχος Πέλματος Ελαστικού

Η βιομηχανία ελαστικών καλεί τους οδηγούς να εκτελούν απλούς ελέγχους ασφάλειας στα ελαστικά των οχημάτων τους ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν ασφαλή και σε συμμόρφωση με το νόμο. Τα ελαστικά είναι το μόνο στοιχείο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα και το...
Χειμερινά Ελαστικά

Χειμερινά Ελαστικά

Σε όλη την Ευρώπη, οι χειμερινές συνθήκες αντιμετωπίζονται με ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή. Με θερμοκρασίες υπό το μηδέν, βαριές χιονοπτώσεις και παγωμένους δρόμους, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση στους οδηγούς για αλλαγή σε χειμερινά ελαστικά. Η βιομηχανία ελαστικών...
Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στην ετικέτα των ελαστικών

Ετικετογράφηση Ελαστικών

Aπό την 1η  Νοεμβρίου  2012, όλα τα ελαστικά που πωλούνται στην Ευρώπη για επιβατικά αυτοκίνητα και για ελαφρά φορτηγά θα πρέπει να φέρουν ειδικές, νέες ετικέτες. Κάθε ετικέτα σας παρέχει ορισμένα βασικά στοιχεία επιδόσεων σχετικά με το ελαστικό αυτό.  Έτσι τώρα, όταν...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.