...

Το απόλυτο ελαστικό για scouter

Γιατί να μην μπορείτε να διασκεδάσετε πηγαίνοντας από το σημείο Α στο σημείο Β; Το μόνο που χρειάζεστε είναι ελαστικά που μετατρέπουν κάθε μετακίνησή σας σε πραγματική εμπειρία.

Η βελτιωμένη γραμμική πρόσφυση μεγιστοποιεί την απόκριση φρεναρίσματος και επιτάχυνσης και σας παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε σε δύσκολους ελιγμούς.

Ο δυναμικός σχεδιασμός του Molas ML50 εγγυάται αξιόπιστες επιδόσεις σε μεγάλο φάσμα επιφανειών εδάφους. Ξεπεράστε λοιπόν τα όρια του σκούτερ σας αλλά και της ίδιας της πόλης.

Η σταθερή δέσμευση της Bridgestone σε θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας αποτελεί εγγύηση ότι τα ελαστικά σας θα σας στηρίξουν σε στενούς και απότομους δρόμους.

Εμπρός Διαστάσεις

Εμπρός ελαστικό

Πλάτος ΣΕΙΡΑ ΖΑΝΤΑ
90 90 10
100 80 10
120 70 12
120 80 12
120 90 10
130 60 13
130 90 10
Πίσω Διαστάσεις

Πίσω ελαστικό

Πλάτος ΣΕΙΡΑ ΖΑΝΤΑ
90 90 10
100 80 10
110 80 10
120 70 12
120 80 12
120 90 10
130 60 13
Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.