...
Το ελαστικό όπως πρέπει να είναι. Το νέο Battlax Sport Touring T31 και τα βήματα προόδου που έγιναν σχετικά με τη λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία και βρεγμένο οδόστρωμα συνδέονται απευθείας με την Έρευνα & Εξέλιξη σε μοριακό επίπεδο και την αύξηση της κατανομής του πυριτίου εντός του καουτσούκ, είναι το απόλυτο ελαστικό που καλύπτει όλες τις σύγχρονες sport touring μοτοσικλέτες συμπεριλαμβανομένων και των GT για τους μεγάλους ταξιδευτές.
Η απόλαυση στην οδήγηση αποκτά νέο επίπεδο καθώς ο χειρισμός στο στεγνό βελτιώθηκε καθολικά, χάρη στη μεγαλύτερη ώθηση της γωνίας κάμπερ του ελαστικού, που επιτυγχάνεται λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής σε όλες τις γωνίες κλίσης.

Η ασφαλής αίσθηση του Battlax T31 παράγεται από τον καινοτόμο σχεδιασμό πέλματος και την αναβάθμιση της σύνθεσης γόμας, που προσφέρουν αυτοπεποίθηση σε κάθε sport touring αναβάτη ανεξαρτήτως καταστάσεων.
Παρέχει Βελτιωμένη απομάκρυνση του νερού με ισορροπία ανάμεσα στην παρμόρφωση και την ακαμψία χάρη στην αυξημένη αναλογία Sea/Land στην περιοχή των ώμων.
Μεγαλύτερη προσκόλληση και μικρότερη περιοχή ολίσθησης για βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένες στροφές και ξεκούραση στον χειρισμό.
Αυτό είναι το νέο ελαστικό σας.

Εμπρός Διαστάσεις

Εμπρός ελαστικό

Πλάτος ΣΕΙΡΑ ΖΑΝΤΑ
110 70 17
110 80 18
110 80 19
120 60 17
120 70 17
120 70 18
120 70 19
Πίσω Διαστάσεις

Πίσω ελαστικό

Πλάτος ΣΕΙΡΑ ΖΑΝΤΑ
140 70 18
150 70 17
160 60 17
160 60 18
160 60 17
170 60 17
180 55 17
190 50 17
190 55 17
Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.