...

Ένα ελαστικό που ανταποκρίνεται με ευκολία σε δύσκολες στροφές.

Δείτε πώς το νέο Sport Maxx Race 2 διασφαλίζει σταθερή συμπεριφορά στο οδόστρωμα παρά τις υψηλές δυνάμεις G.

Όταν η Porsche επέλεξε την Dunlop για να αναπτύξει ένα ελαστικό που θα προσαρμοζόταν ιδανικά στα τελευταία μοντέλα της 911 GT3 και GT2 RS, τέθηκαν σημαντικές προϋποθέσεις. Για να επιτευχθεί ο απόλυτος χρόνος γύρου, χρειάζεται ένα ελαστικό με εξαιρετικό κράτημα σε στεγνή επιφάνεια. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος του νέου Sport Maxx Race 2. Αξιοποιεί αριστοτεχνικά τη δυναμική του αυτοκινήτου μετατρέποντάς τη σε υψηλή απόδοση στο οδόστρωμα.

Με το νέο ελαστικό Sport Maxx Race 2 κάθε κίνηση είναι υπό έλεγχο – δοκιμασμένο και εγκεκριμένο σε συμβατικούς δρόμους, αλλά και σε διάφορες αγωνιστικές πίστες, όπως την περιβόητη πίστα Nürburgring.

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.